• 2016 CM VBS registration form

   날짜: 2016. 05. 06  글쓴이 : 목회실

   조회수 : 302
   추천 : 0

   목록
   • Period : 6/21(Tue)~23(Thur)
    Time : Tue & Wed 9AM-3PM
             Thur 9AM-4:30PM
    Fee : $50(child). 2nd child $90, 3rd child $120
    Make a check payable to Church of Philippi (CP)


  첨부파일 펼치기

  • 추천 목록

  • 댓글(0)

  • 글을 작성시 등록하신
   비밀번호를 입력해주세요.